Ekspresowe

Zdjęcia do dokumentów

1. Zdjęcia do dokumentów

1. Zdjęcia do dokumentów
– fotograf Kędzierzyn-Koźle ul. Sienkiewicza 1 (I piętro) Kędzierzyn-Koźle, tel. +48 505 035 929

Wykonuję zdjęcia do dokumentów opierając się na przepisach obowiązującego prawa (rozporządzenie MSWiA z 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865):

Wykonując zdjęcia do dokumentów w moim studiu masz pewność, że zdjęcie będzie:

 • zgodne z wymogami prawnymi i wytycznymi odpowiednich instytucji
 • dokonany będzie delikatny retusz
 • wydruk w wysokiej jakości
 • zdjęcie będzie gotowe w 15 minut

Na życzenie – każdy klient – ma możliwość otrzymania bezpłatnego certyfikatu potwierdzającego zgodność zdjęcia z wymogami formalnymi dokumentu.

zdjęcia do dokumentów

1.1 – Rodzaje zdjęć do dokumentów i wymagania

Zdjęcia do dowodu osobistego

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra.

Zdjęcia do paszportu

Paszport to dokument, który potwierdza Twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Z paszportem możesz podróżować za granicę, również do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej.

Zdjęcia do prawa jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi na drogach publicznych. Potrzebujesz go, aby poruszać się po drogach samochodem, motocyklem czy innym pojazdem mechanicznym.

Wymagania do zdjęcia do dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy

 • zdjęcie do dokumentów powinno być aktualne – zrób je najlepiej przed złożeniem wniosku
 • zdjęcia do ww. dokumentów muszą mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry
 • wymagane jest zdjęcie kolorowe (nie można składać we wniosku fotografii czarno-białych)
 • wydruk odbitki powinien być wykonany na papierze fotograficznym
 • zdjęcie do dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy oraz karty pobytu składane wraz z wnioskiem powinno mieć wymiar (format odbitki) 35 x 45 mm
 • fotografia powinna być wykonana na jasnym tle, z równomiernym oświetleniem
 • zdjęcia z makijażem nie są odrzucane, a delikatny retusz jest dopuszczalny
 • zdjęcie musi obejmować wizerunek: od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • przedstawiając osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, które nie są przesłonięte włosami
 • pokazując wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i z zachowaniem symetrii w pionie
 • uszy nie muszą być widoczne (mogą być zasłonięte fryzurą), jednak włosy nie mogą opadać na łuk brwiowy, lepiej bez okularów, zwłaszcza jeśli mają grubą oprawkę, natomiast można mieć biżuterię w uszach (ale nie w nosie)
 • z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami — uśmiech wykluczony, jednak śmiejące się oczy wskazane
 • jeśli nosisz okulary korekcyjne – możesz je mieć na zdjęciu, jeśli Twoje oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło
 • jeśli nosisz soczewki kontaktowe – możesz w nich być na zdjęciu, jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru Twoich oczu
 • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie. Jeśli nosisz nakrycie głowy, bo wymaga tego Twoja religia – możesz mieć je na zdjęciu. Pamiętaj, że linia twarzy musi być dobrze widoczna – brwi, oczy i usta również. Do wniosku będzie wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej wymagającej takiego ubioru. Musi być ta wspólnota zarejestrowana w Polsce. Natomiast osoba z wadą wzroku może przedstawić zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami, urząd będzie jednak wymagał orzeczenia o niepełnosprawności
 • jeżeli masz zarost, brodę lub wąsy i nie utrudniają one rozpoznania wizerunku – możesz mieć je na zdjęciu. Jednak, w celu uniknięcia ewentualnych problemów, proponuję zrobić zdjęcie bez zarostu
 • w wyjątkowych przypadkach ustawa zezwala na wydanie dowodu osobistego z fotografią przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami — dotyczy to zwykle małych dzieci, osób niepełnosprawnych i chorych
 • na zdjęciu może być jedynie osoba, która jest fotografowana.

Wymagania do zdjęcia do dowodu osobistego dzieci do 5-tego roku życia

 • dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta lub nienaturalny wyraz twarzy, może się uśmiechać
 • twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta włosami lub zabawką)
 • włosy nie mogą mieć opaski itp.
 • dziecko powinno trzymać głowę prosto
 • zdjęcie musi być bez innych osób w kadrze

W celu skupienia uwagi dzieci proponuję zabrać ulubioną zabawkę. Jeżeli dziecko jest starsze, sugeruję, aby przed przyjściem do mojego studia opowiedzieć mu dokąd idziecie i w jakim celu. Taka rozmowa zaowocuje podczas wizyty w studio, a mały model będzie zdecydowanie spokojniejszy. 

zdjęcia do dokumentów

Zdjęcia do dyplomu

Obrona pracy licencjackiej, inżynierskiej czy magisterskiej wiąże się z otrzymaniem dyplomu, w którym umieszczona jest fotografia absolwenta bądź absolwentki danego kierunku studiów. Dyplom jest więc dokumentem potwierdzającym ukończenie danego etapu edukacji.

Wymagania dotyczące zdjęć do dyplomu

Wymagania co do fotografii nie są określone z góry w żadnym akcie prawnym.
Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęcia do dyplomu powinny zostać opisane w dokumencie instytucji, do której zdjęcie ma zostać złożone, bowiem każda uczelnia przygotowuje swoje wytyczne obejmujące zasady np. ubiory czy ogólnego wyglądu na zdjęciu.

 Zdjęcia do legitymacji szkolnej

Legitymacja szkolna to jeden z pierwszych, a czasami pierwszy, osobisty dokument ze zdjęciem młodego człowieka, który pozwala na identyfikację. Jest ona wydawana przez szkołę, do której uczęszcza uczeń lub uczennica. Dokument potwierdza prawo do określonych ulg i zniżek, np. na komunikację miejską.

Wymagania dotyczące zdjęć do legitymacji szkolnej

Wymagania co do fotografii nie są określone z góry w żadnym akcie prawnym. Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęcia do legitymacji powinny zostać opisane w dokumencie instytucji, do której zdjęcie ma zostać złożone. Zdjęcie, które było zaakceptowane w dowodzie osobistym, paszporcie lub prawie jazdy, będzie także przyjęte przez sekretariat szkoły, chyba że przedstawił on jakieś szczególne wymagania.

Zdjęcia do legitymacji studenckiej

Legitymacja studencka to dokument ze zdjęciem studenta potwierdzający status danej osoby jako studenta uczelni wyższej. Jest ona wydawana przez uczelnię, do której uczęszcza student lub studentka. Dokument potwierdza prawo do określonych ulg i zniżek, np. na komunikację miejską.

Wymagania dotyczące zdjęć do legitymacji studenckiej

Wymagania co do fotografii nie są określone z góry w żadnym akcie prawnym. Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęcia do legitymacji powinny zostać opisane w dokumencie instytucji, do której zdjęcie ma zostać złożone. Zdjęcie, które było zaakceptowane w dowodzie osobistym, paszporcie lub prawie jazdy, będzie także przyjęte przez sekretariat uczelni, chyba że przedstawił on jakieś szczególne wymagania.

Zdjęcia do karty pobytów

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Wymagania dotyczące zdjęć do karty pobytów

 • nie może być wykonane wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • odbitka powinna mieć wymiary 4,5 x 3,5 centymetrów, o dobrej ostrości, na papierze fotograficznym, tylko i wyłącznie w wersji kolorowej (nie są dopuszczalne zdjęcia czarno-białe), tak by odwzorowywać naturalny kolor skóry
 • musi przedstawiać wizerunek wnioskującego od wierzchołka głowy do górnej części barków, przy czym twarz osoby powinna zajmować 70-80% powierzchni fotografii
 • osoba powinna być sportretowana w pozycji frontalnej (wykluczony jest półprofil), z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (do wniosku o kartę pobytu nie można złożyć zdjęcia przedstawiającego osobę z uśmiechem)
 • musi wyraźnie przedstawiać otwarte oczy cudzoziemca, zwłaszcza jego źrenice, oczy nie mogą być przesłonięte włosami, zaś linia oczu musi być równoległa do górnej krawędzi fotografii (zdjęcie do karty pobytu nie może przedstawiać osoby z przekrzywioną głową)
 • w przypadku osoby o wadzie wzroku fotografia do karty pobytu może przedstawiać ją w okularach z ciemnymi szkłami
 • jeśli osoba nosi, zgodnie z zasadami swej religii, nakrycie głowy, zdjęcie może przedstawiać ją w tym nakryciu, jednakże nie może ono zakrywać lub zniekształcać owalu twarzy,
 • tło fotografii musi być jednolicie jasne
 • do wniosku o kartę pobytu należy złożyć 5 aktualnych fotografii, natomiast w przypadku wymiany karty pobytu — 2 zdjęcia

Zdjęcia do wizy

Wiza to pisemne zezwolenie na wjazd na terytorium obcego państwa i pobyt w nim przez określony czas. Ważność wizy jest uzależniona od jej rodzaju oraz celu podróży. To, czy cudzoziemiec musi ubiegać się o wizę, zależy od międzynarodowych umów między państwami. Wiza może być wykorzystana tylko do dnia, który oznaczono na niej jako datę upływu ważności.

Wymagania dotyczące zdjęć do wizy

Wymagania co do fotografii określone są przepisami kraju, do którego wyrabiana jest wiza. Większość zdjęć do wiz są zdjęciami biometrycznymi, a więc można zastosować do nich zasady dotyczące zdjęć do dowodu osobistego czy paszportu.

2 – Q&A – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy zdjęcia do dokumentów można zrobić samemu czy lepiej u profesjonalisty?

Fotografia do dokumentów to spore wymagania urzędowe, których trzeba przestrzegać. Najlepiej zaufać specjaliście, który zna wszystkie wytyczne i zrobi takie zdjęcie do dokumentu szybko oraz poprawnie. Jeżeli chcesz wykonać takie zdjęcia samodzielnie, pamiętaj o wytycznych, bo ich przestrzeganie oszczędzi Ci cennego czasu i jeszcze cenniejszych nerwów w urzędzie. Jeśli chcesz wysyłać zdjęcie online, to jego minimalna rozdzielczość musi mieć co najmniej 492 × 610 pikseli – rozmiar max. 2,5 MB. Jeśli wniosek składasz osobiście to nie przynoś płyty, zdjęcie musisz dostarczyć w postaci wydrukowanej.

Jak przygotować się do zdjęć do dowodu?

Przede wszystkim trzeba przyjść do studia wypoczętym. Uczesać się tak, by włosy nie zasłaniały brwi. Można zrobić delikatny, lekko podkreślający urodę makijaż. Usunąć nakrycie głowy, biżuterię oraz okulary na czas robienia zdjęcia.

W co się ubrać do zdjęcia do dowodu?

Dobierając ubiór pamiętać należy, że na zdjęciu widoczny będzie tylko wycinek barków. Dlatego zastanawiając się, jak się ubrać do zdjęć do dowodu, skoncentrować się należy wyłącznie na górnej części garderoby. Proszę mieć na uwadze, że dowód osobisty jest oficjalnym dokumentem, zatem warto zdecydować się na formalny strój. Dobrym wyborem będzie elegancka bluzka, koszula lub marynarka. Nie polecam ubrań w kolorze białym, ponieważ ubiór będzie zlewał się z tłem.

Czy zdjęcie do dowodu osobistego jest takie same jak zdjęcie do paszportu czy prawa jazdy?

Tak, wytyczne dotyczące zdjęć do paszportu są identyczne jak w przypadku zdjęć do dowodu osobistego oraz prawa jazdy.

Gdzie mogę zrobić zdjęcie do dowodu osobistego w Kędzierzynie-Koźlu?

Profesjonalne zdjęcie do dowodu osobistego lub innego dokumentu wykonasz w moim studiu w Kędzierzynie-Koźlu ul. Sienkiewicza 1 (I piętro)
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.
W soboty oraz w niedziele studio jest nieczynne.
tel. 505 035 929

Jaki jest koszt wykonania zdjęć do dowodu?

Cennik usług fotograficznych jest wskazany tutaj => CENNIK

Jak mogę zapłacić za zdjęcia do dowodu?

Za zdjęcia i wydruki płatność pobieram z góry w formie gotówki lub przelewu na telefon/BLIK.
Nie przyjmuję płatności kartą bankową – nie posiadam terminalu płatniczego

Czy dziecko potrzebuję dowodu osobistego?

Nie ma wymogu posiadania dowodu osobistego przez dzieci i młodzież do 18 roku życia. Jest on jednak niezbędny, jeśli chcesz podróżować z dzieckiem za granicę. Pamiętaj, że z dowodem osobistym możesz wjechać jedynie do krajów UE, strefy Schengen lub innych państw, które umożliwiają przekroczenie granicy na jego podstawie. W innym przypadku konieczne jest wyrobienie paszportu dla dziecka.

Czy zdjęcie może być odrzucone przez urzędnika?

W celu uniknięcie ewentualnych problemów w urzędzie proponuję zrezygnować z okularów na moment wykonania zdjęcia. Często wniosek zostaje odrzucony przez oprawki lub włosy, które zasłaniają brwi. Sugeruję też usunięcie wszelkie biżuterii.

3 – Cennik usług fotograficznych

Zdjęcia do dokumentów fotograf Kędzierzyn-Koźle – cennik usług fotograficznych jest dostępny => tutaj

Cennik usług fotograficznych

4 – Zdjęcia biznesowe, zdjęcia wizerunkowe, zdjęcia do kampanii wyborczej, zdjęcia produktowe.

Więcej o zdjęciach biznesowych, zdjęciach wizerunkowych, zdjęć do kampanii wyborczych, zdjęć produktowych dowiesz się tutaj => https://jaroslawkozlowski.com/2-zdjecia-biznesowe-zdjecia-wizerunkowe/

sesja biznesowa, sesja wizerunkowa

SZYBKI KONTAKT

Zdjęcia do dokumentów wykonuję w studiu w Kędzierzynie-Koźlu ul. Sienkiewicza 1 (I piętro).

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

 

Na zdjęcia do dokumentów nie trzeba się umawiać, ale warto zadzwonić i zapytać czy jestem na miejscu, bo zdarza mi się pracować poza studiem.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu.
tel. +48 505 035 929

zarezerwuj termin sesji

Natomiast na sesję biznesowe, wizerunkowe, portretowe, ciążowe należy wcześniej zarezerwować termin.

 

Zadzwoń +48 505 035 929 lub wypełnij poniższy formularz.

Odpowiedź otrzymasz do 24 h. Odpowiem na wszystkie nurtujące cię pytania dotyczącej danej sesji, miejsca jej wykonania, terminu w którym mogłaby się ona odbyć oraz wysokości opłaty oraz formy płatności.

Dziękuję. Wiadomość została wysłana.Nie można wysłać wiadomości, spróbuj jeszcze raz.
Facebook
Instagram
Pinterest
Email
What's app

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2024 JAROSŁAW KOZŁOWSKI - FOTOGRAF ŚLUBNY | WROCŁAW | OPOLE | KĘDZIERZYN-KOŹLE | FOTOGRAFIA ŚLUBNA